"Yararlı ve Güzel Mimari"

2021 Pritzker Mimarlık Ödülünü kazanan Fransa'dan Anne Lacaton ve Jean-Philippe Vassal oldu

"İyi mimari açık olmalı; hayata, herkesin özgürlüğünü artırmaya açık, herkesin yapması gerekeni yapabileceği bir yer olmalı" diyor Lacaton. "Gösterici veya heybetli olmamalı, ancak içinde yaşanacak yaşamı sessizce destekleme becerisine sahip tanıdık, yararlı ve güzel bir şey olmalı."

Birçok özel  konut, sosyal konut, kültürel ve akademik kurumlar, kamusal alanlar ve kentsel plana imza atan  Lacaton ve Vassal, önceden var olan yapılara saygı duyarak sürdürülebilirliği yeniden inceleyerek, önceden zaten var olanların envanterini çıkardıktan sonra projelerini tasarlıyor; bir kentin evrimine yardımcı olarak bireye sosyal, ekolojik ve ekonomik olarak fayda sağlamayı amaçlıyor.

Pritzker Mimarlık Ödülü Jürisi ödül gerekçelerini şöyle açıkladılar: “Sadece modernizmin mirasını yenileyen bir mimari yaklaşım tanımlamakla kalmadılar, aynı zamanda mimarlık mesleğinin tam da düzeltilmiş bir tanımını önerdiler. Günümüzün iklimsel ve ekolojik acil durumlarının yanı sıra, özellikle kentsel konut alanında sosyal acil durumlara yanıt veren çalışmalarıyla, birçok kişinin yaşamını iyileştirme yönündeki modernist umutlar ve hayaller yeniden canlandırıyorlar. Bunu, mimarlığı kendi biçimleri kadar inançları kadar güçlü, estetiğinde olduğu kadar etiğinde de şeffaf güçlü bir mekan ve malzeme duygusuyla gerçekleştiriyorlar."

“Bu yıl, her zamankinden daha çok, bir bütün olarak insanlığın bir parçası olduğumuzu hissettik. Sağlık, politik veya sosyal nedenlerle, bir kolektiflik duygusu inşa etme ihtiyacı var" diyen Pritzker Mimarlık Ödülü Jüri Başkanı Alejandro Aravena, mimarların çevreye ve insanlığa karşı adil olduğunu vurguluyor: "Birbirine bağlı herhangi bir sistemde olduğu gibi, çevreye ve insanlığa adil olmak, gelecek nesle adil davranmaktır. Lacaton ve Vassal, inceliklerinde radikal ve incelikleriyle cesur, yapılı çevreye saygılı ama açık bir yaklaşımı dengeliyor."

mindcraftproject_2
Pritzker_2

Yorum Yaz

{{user.tamisim}} {{user.tamisim}}