Gezegenin ve İnsanın İyiliği İçin...

Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Yıldız Entegre, köklü geçmişi ve asırlık deneyimiyle, orman ürünlerini en estetik ve pratik şekilde yaşam alanlarına taşımaktadır. Ağacın verdiği enerjiyi yaşam alanlarına taşırken, beslendiği bu alanı, sorumluluk bilinciyle öncü olma misyonunu daima korumaktadır. Tüm üretim süreçlerinde "insana ve doğaya saygı" mottosunu benimseyen Yıldız Entegre hem gezegenin hem insanın iyiliğine odaklanan mimari, tasarım, inovasyon ve teknolojiyi destekleyerek, sosyal marka özünü buradan hareketle oluşturmaktadır. Mimari yapılardan sosyal sorumluluk projelerine, dekorasyon trendlerinden sektörel gündeme kadar ağacın izinin olduğu her alan, Yıldız Entegre için çok değerlidir ve bu alanda tasarım, eğitim ve sanatı desteklemektedir.

Tasarımla Ağacın İzinde - Mimari ve tasarım dünyasını sahiplenerek sektörün gelişimine katkı sağlayan marka.

Eğitimle Ağacın İzinde - Gençlere yatırımı ve sektör gelişimini sahiplenen marka.

Sanatla Ağacın İzinde - Geçmişteki değerleri sahiplenen, geleceğe taşıyan marka.

Odak noktamız,
insana ve doğaya saygı.

Yenilikçi ve özgün fikir içeren, anlam ve değer üreten, kullanışlı, estetik, kullanıcıyı aldatmayan, ilham verici, görsel kirliliğe ve çevrenin yok edilmesine karşı duran tasarımları öne çıkarıyoruz.

İyi tasarımı
önemsiyoruz.
Manifesto

Mimarlık ve tasarım dünyasından öncü portrelerle buluşup, onların yaratıcı düşünce süreçlerini ve tasarım yaklaşımlarını sorguluyor; mesleki birikimlerini, deneyimlerini ve öngörülerini kayda düşüyoruz.

Düşünsel arka planı
merak ediyoruz.
Manifesto

Varlığımızı güçlenerek sürdürmek, yeni ve işe yarar bilgiye ilk eden ulaşabilmekle mümkün. Öğrenmeyi, akademik birikimi işin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor; anlık bir olay değil bir süreç olarak kabul ediyoruz.

Bilgi ve yaratıcılıktan
ilham alıyor, sürekli
öğreniyoruz.
Manifesto

Bir işin her aşamasını iyileştirmenin, belirli bir sorunu çözmenin, kaynakların daha iyi kullanılmasını ya da daha verimli olmasını sağlayacak koşulları sorgulamanın ortak paydası, merak iklimidir. Biz de fayda sağlayan yeni fikirler ve teknolojilerle yüzümüzü geleceğe dönüyor; farklılaşmak için bu merak ikliminden besleniyor ve çoğaltıyoruz.

Bizi geleceğe
taşıyacak inovasyon ve
teknolojileri izliyoruz.
Manifesto

Ağacın İzinde mottosunun temsil ettiği değerleri sadece kendi içimizde değil, dokunduğumuz bütün kesimlerle paylaştığımız, etkileşime ve bilgi paylaşımına açık bir platform yaratıyoruz.

Bütünsel yaklaşımı
benimsiyoruz.
Manifesto

İnsanın "iyi hissetme" (well-being) arayışı peşinde dünya değişiyor; kırsal hayat ve şehir hayatının birbirine bağlandığı yeni nesil yaşam alanları yükselişte. Daha yeşil şehirler, daha doğal sosyal alanlar ve daha çağdaş bir kırsal alan demek. Fikir kütüphanesinde zamanın ruhunu yakalarken, trend kahini gibi geleceğe projeksiyon tutuyoruz.

Zamanın ruhunu
yakalıyoruz.
Manifesto

Küresel iklim krizi, doğal kaynakların hızla tükenmesiyle birlikte çok daha acil bir gündeme yerleşen “sürdürülebilirlik, yeşil mimari, doğa ve kent ilişkisi” gibi kavramları sahiplenerek sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık yaratma, konusunda da sorumluluk üstleniyoruz. 

Sürdürülebilir büyümeye
katkı sunuyoruz.
Manifesto

Yaşamın bütünlüğünün değerli olduğunun farkındayız. Ağaca -bir can olduğu için- değer veriyor; doğanın bu yüce varlıklarına saygı duyuyoruz. Hammaddemizi sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi önemsiyor; atıksız üretimle değerlendirerek  doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını, enerjinin verimli kullanılmasını ilke olarak benimsiyoruz. 

Ağaca bir can olduğu
için değer veriyoruz.
Manifesto

Sosyal sorumluluk projelerimizle geleceği şekillendiriyoruz. Mimarlık ve tasarım öğrencilerine, genç beyinlere yatırım yaparak ülkeye katkı sağlamanın sorumluluğunu hissediyoruz.

Yeteneklere yatırım
yapıyoruz.
Manifesto

Güvenilir, uzman, bilge ve geleneksel karakteriyle markanın sahip olduğu asırlık deneyimi çoğaltıyor; ustalığa, emeğe ve titiz işçiliği yücelterek bu bilgi birikimini geleceğe aktarıyoruz.

Ustalığı yüceltiyor,
köklerin değerini biliyoruz.
Manifesto